Paniniwala ng mga ang dating daan

10-Jan-2020 10:38

-kharma sa muli naming pag balik ay mas lalo pang lumakas at sanga ng iniisip mo nag kakalas kalas nagkaka mali ka ito kami buo parin matatag parin di mo kayang buwagin karangalan ay bitbit parin sa aming muling pagtapak sa bakuran ng aming pundasyon sa ngayo’y wag mong isipin na isang ilusyon na kung bakit muling bumuo ng ingay at panibagong tugma eto ang bersyon na hindi mo na isip na muling magagawa -fhat dee ating wasakin ang poot sa damdamin, muling magbuklod at hawakan ang titulo’y sa amin.

paniniwala ng mga ang dating daan-90paniniwala ng mga ang dating daan-75

Naglakbay siya ng limang buwan at tulad ni Don Pedro, napagod at namatay ang kabayo niya.

" Life can be understood backwards, but it must be lived forward."Sinasabi na ang tanging daan upang maunawaan ang kasalukuyan, para sa ikagaganda ng kinabukasan ay sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa nakaraan.

Ang pagsilip sa mahaba at masalimuot na kasaysayan ng bawat nilalang sa daigdig na ito ang makapagpapaliwanag sa lahat ng pangyayaring dumadatal sa ating buhay dito sa mundo.

Mula sa pahayagan ng Pilipino Star Ngayon na may pamagat na ”Agrikultura Planong Buhayin ni Bro. ay tungkol sa bigas na siyang pangunahing pagkain sa Pilipinas.

May kinalaman ito sa pag-aaral ng mga mananaliksik sapagkat ang bigas ang karamihang sinasaka dito sa bansa.

Naglakbay siya ng limang buwan at tulad ni Don Pedro, napagod at namatay ang kabayo niya.

" Life can be understood backwards, but it must be lived forward."Sinasabi na ang tanging daan upang maunawaan ang kasalukuyan, para sa ikagaganda ng kinabukasan ay sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa nakaraan.

Ang pagsilip sa mahaba at masalimuot na kasaysayan ng bawat nilalang sa daigdig na ito ang makapagpapaliwanag sa lahat ng pangyayaring dumadatal sa ating buhay dito sa mundo.

Mula sa pahayagan ng Pilipino Star Ngayon na may pamagat na ”Agrikultura Planong Buhayin ni Bro. ay tungkol sa bigas na siyang pangunahing pagkain sa Pilipinas.

May kinalaman ito sa pag-aaral ng mga mananaliksik sapagkat ang bigas ang karamihang sinasaka dito sa bansa.

Pinapili ng hari ang mga anak kung ang gusto nila ay mag pari o maging hari. Kaya nag ensayo sila para mahasa ang kanilang kakayahang mag espada.